Lungfibros - Diagnos och behandling (2023)

Diagnos

För att diagnostisera ditt tillstånd kan din läkare granska din medicinska historia och familjehistoria, diskutera dina tecken och symtom, granska eventuell exponering du har haft för damm, gaser och kemikalier och genomföra en fysisk undersökning. Under den fysiska undersökningen kommer din läkare att använda ett stetoskop för att lyssna noga på dina lungor medan du andas. Han eller hon kan också föreslå ett eller flera av följande tester.

Imaging tester

 • Bröstkorgsröntgen.En lungröntgen visar bilder av din bröstkorg. Detta kan visa den ärrvävnad som är typisk för lungfibros, och det kan vara användbart för att övervaka sjukdomsförloppet och behandlingen. Men ibland kan lungröntgen vara normal, och ytterligare tester kan krävas för att förklara din andnöd.
 • Datortomografi (CT) skanning.CT-skannrar använder en dator för att kombinera röntgenbilder tagna från många olika vinklar för att producera tvärsnittsbilder av inre strukturer i kroppen. En högupplöst CT-skanning kan vara särskilt användbar för att fastställa omfattningen av lungskador orsakade av lungfibros. Vissa typer av fibros har också karakteristiska mönster.
 • Ekokardiogram.Ett ekokardiogram använder ljudvågor för att visualisera hjärtat. Den kan producera stillbilder av ditt hjärtas strukturer, såväl som videor som visar hur ditt hjärta fungerar. Detta test kan utvärdera mängden tryck som uppstår i höger sida av ditt hjärta.

Lungfunktionstester

 • Test av lungfunktion.Flera typer av lungfunktionstester kan utföras. I ett test som kallas spirometri andas du ut snabbt och kraftfullt genom ett rör kopplat till en maskin. Maskinen mäter hur mycket luft dina lungor kan hålla och hur snabbt du kan flytta luft in och ut ur dina lungor. Andra tester kan utföras för att mäta dina lungvolymer och diffusionskapacitet.
 • Pulsoximetri.Detta enkla test använder en liten enhet placerad på ett av dina fingrar för att mäta syremättnaden i ditt blod. Oximetri kan fungera som ett sätt att övervaka sjukdomsförloppet.
 • Träningsstresstest.Ett träningstest på ett löpband eller en stationär cykel kan användas för att övervaka din lungfunktion när du är aktiv.
 • Arteriellt blodgastest.I detta test testar din läkare ett prov av ditt blod, vanligtvis taget från en artär i handleden. Syre- och koldioxidnivåerna i provet mäts sedan.

Vävnadsprov (biopsi)

Om andra tester inte har diagnostiserat tillståndet kan läkare behöva ta bort en liten mängd lungvävnad (biopsi). Biopsi undersöks sedan i ett laboratorium för att diagnostisera lungfibros eller utesluta andra tillstånd. Vävnadsprovet kan erhållas på något av följande sätt:

 • Bronkoskopi.I denna procedur tar din läkare bort mycket små vävnadsprover - vanligtvis inte större än huvudet på en stift - med hjälp av ett litet, flexibelt rör (bronkoskop) som passerar genom din mun eller näsa in i dina lungor. Vävnadsproverna är ibland för små för en korrekt diagnos. Biopsi kan också användas för att utesluta andra tillstånd.

  Riskerna med bronkoskopi är i allmänhet små och kan inkludera en tillfällig halsont eller obehag i näsan från passagen av bronkoskopet. Men allvarliga komplikationer kan inkludera blödning eller en tömd lunga.

  Under bronkoskopi kan din läkare utföra ytterligare en procedur som kallas bronkoalveolär sköljning. I denna procedur injicerar din läkare saltvatten genom ett bronkoskop i en del av din lunga och suger sedan omedelbart ut det. Lösningen som dras tillbaka innehåller celler från dina luftsäckar.

  Även om bronkoalveolär sköljning tar prover på ett större område av lungan än vad andra procedurer gör, kanske det inte ger tillräckligt med information för att diagnostisera lungfibros. Det kan också användas för att utesluta andra tillstånd.

 • Kirurgisk biopsi.Även om en kirurgisk biopsi är mer invasiv och har potentiella komplikationer, kan det vara det enda sättet att få ett tillräckligt stort vävnadsprov för att göra en korrekt diagnos. Denna procedur kan göras som en minimalt invasiv operation, kallad videoassisterad torakoskopisk kirurgi (VATS), eller som en öppen operation (torakotomi).

  Under VATS för din kirurg in kirurgiska instrument och en liten kamera genom två eller tre små snitt mellan dina revben. Kameran låter din kirurg se dina lungor på en videomonitor samtidigt som den tar bort vävnadsprover från dina lungor. Denna procedur utförs efter att du har fått en allmän bedövning, så du kommer att sova under proceduren.

  Under öppen operation (torakotomi) tar en kirurg bort ett lungprov genom ett snitt i bröstet mellan dina revben. Ingreppet sker efter att du har fått en allmän bedövning.

Blodprov

Läkare kan också beställa blodprover för att utvärdera din lever- och njurfunktion och för att testa och utesluta andra tillstånd.

Vård på Mayo Clinic

Vårt omtänksamma team av Mayo Clinic-experter kan hjälpa dig med dina lungfibrosrelaterade hälsoproblem. Börja här

Mer information

 • Lungfibrosvård på Mayo Clinic
 • Bronkoskopi
 • Bröströntgen
 • datortomografi
 • Ekokardiogram
 • Spirometri
 • Stresstest

Behandling

Lungärrbildningen som uppstår vid lungfibros kan inte vändas, och ingen nuvarande behandling har visat sig effektiv för att stoppa utvecklingen av sjukdomen. Vissa behandlingar kan förbättra symtomen tillfälligt eller bromsa sjukdomens utveckling. Andra kan bidra till att förbättra livskvaliteten. Läkare kommer att utvärdera svårighetsgraden av ditt tillstånd för att bestämma den mest lämpliga behandlingen för ditt tillstånd.

Mediciner

Din läkare kan rekommendera nyare mediciner, inklusive pirfenidon (Esbriet) och nintedanib (Ofev). Dessa mediciner kan hjälpa till att bromsa utvecklingen av idiopatisk lungfibros. Båda läkemedlen har godkänts av Food and Drug Administration (FDA). Ytterligare mediciner och nya formuleringar av dessa mediciner håller på att utvecklas men har ännu inte godkänts av FDA.

Nintedanib kan orsaka biverkningar som diarré och illamående. Biverkningar av pirfenidon inkluderar utslag, illamående och diarré.

Forskare fortsätter att studera mediciner för att behandla lungfibros.

Läkare kan rekommendera antisyramediciner för att behandla gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), ett matsmältningstillstånd som ofta förekommer hos personer med idiopatisk lungfibros.

Syreterapi

Att använda syre kan inte stoppa lungskador, men det kan:

 • Gör andning och träning lättare
 • Förhindra eller minska komplikationer från låga syrenivåer i blodet
 • Minska blodtrycket i höger sida av ditt hjärta
 • Förbättra din sömn och känsla av välbefinnande

Du kan få syre när du sover eller tränar, även om vissa människor kan använda det hela tiden. Vissa människor bär på en behållare med syre, vilket gör dem mer rörliga.

Lungrehabilitering

Lungrehabilitering kan hjälpa dig att hantera dina symtom och förbättra din dagliga funktion. Lungrehabiliteringsprogram fokuserar på:

 • Fysisk träning för att förbättra din uthållighet
 • Andningstekniker som kan förbättra lungeffektiviteten
 • Kostrådgivning
 • Rådgivning och stöd
 • Utbildning om ditt tillstånd

Lungtransplantation

Lungtransplantation kan vara ett alternativ för personer med lungfibros. Att ha en lungtransplantation kan förbättra din livskvalitet och ge dig möjlighet att leva ett längre liv. En lungtransplantation kan dock innebära komplikationer som avstötning och infektion. Din läkare kan diskutera med dig om en lungtransplantation kan vara lämplig för ditt tillstånd.

Mer information

 • Lungfibrosvård på Mayo Clinic
 • Lungtransplantation

Begär ett möte

Få den senaste hälsoinformationen om lungtransplantation från Mayo Clinic

Registrera dig gratis och få lungtransplantation och lungfibros innehåll, plus expertis om lunghälsa.

Plats

För att ge dig den mest relevanta och användbara informationen, och förstå vilken information som är fördelaktig, kan vi kombinera din e-post- och webbplatsanvändningsinformation med annan information vi har om dig. Om du är en Mayo Clinic-patient kan detta inkludera skyddad hälsoinformation. Om vi ​​kombinerar denna information med din skyddade hälsoinformation kommer vi att behandla all information som skyddad hälsoinformation och kommer endast att använda eller avslöja den informationen enligt vad som anges i vårt meddelande om sekretesspraxis. Du kan välja bort e-postkommunikation när som helst genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet.

Kliniska tester

Utforska Mayo Clinic-studiertesta nya behandlingar, interventioner och tester som ett sätt att förebygga, upptäcka, behandla eller hantera detta tillstånd.

Livsstil och huskurer

Att vara aktivt delaktig i sin egen behandling och hålla sig så frisk som möjligt är avgörande för att leva med lungfibros. Av den anledningen är det viktigt att:

 • Sluta röka.Om du har lungsjukdom är det mycket viktigt att sluta röka. Tala med din läkare om alternativ för att sluta, inklusive program för att sluta röka, som använder en mängd olika beprövade tekniker för att hjälpa människor att sluta. Och eftersom passiv rökning kan vara skadligt för dina lungor, undvik att vara i närheten av människor som röker.

 • Ät bra.Personer med lungsjukdom kan gå ner i vikt både för att det är obehagligt att äta och på grund av den extra energi som krävs för att andas. Ändå är en näringsrik kost som innehåller tillräckliga kalorier avgörande. Försök att äta mindre måltider oftare under dagen.

  Sikta på att äta en mängd olika frukter och grönsaker, fullkorn, mejeriprodukter med låg fetthalt eller fettfria och magert kött. Undvik transfett och mättat fett, för mycket salt och tillsatt socker. En dietist kan ge dig ytterligare riktlinjer för hälsosam kost.

 • Börja röra.Regelbunden träning kan hjälpa dig att behålla din lungfunktion och hantera din stress. Sträva efter att införliva fysisk aktivitet, som att gå eller cykla, i din dagliga rutin. Tala med din läkare om vilka aktiviteter som kan vara lämpliga för dig. Om du behöver hjälp med rörlighet över tid, såsom en rullstol, leta efter aktiviteter eller hobbyer du kan göra som inte kräver promenader.
 • Ta dig tid att vila.Se till att få tillräckligt med vila. Att ta sig tid att vila kan hjälpa dig att få mer energi och klara av stressen i ditt tillstånd.
 • Bli vaccinerad.Luftvägsinfektioner kan förvärra symtomen på lungfibros. Se till att du får lunginflammationsvaccin och en årlig influensaspruta. Det är viktigt att även dina familjemedlemmar är vaccinerade. Sträva efter att undvika folksamlingar under influensasäsongen.
 • Följ din behandlingsplan.Du måste ha pågående behandling av din läkare. Följ din läkares instruktioner, ta dina mediciner som ordinerats och anpassa din kost och träning efter behov. Gå till alla dina läkarbesök.

Coping och stöd

Lungfibros är en kronisk, progressiv sjukdom, vilket innebär att den förvärras med tiden. Att lära sig mer om sjukdomen kan hjälpa dig och din familj att klara sig. Att delta i lungrehabilitering kan hjälpa dig att hantera dina symtom och förbättra din dagliga funktion.

Att ha lungfibros kan orsaka rädsla och stress. Tillbringa tid med familj och vänner och låt dem veta hur de kan stödja och hjälpa dig. Tala med din läkare om ditt tillstånd och hur du känner dig. Om du är deprimerad kan din läkare rekommendera att du träffar en mentalvårdspersonal.

Att delta i en stödgrupp med personer som har lungfibros kan vara till hjälp. Det kan hjälpa att prata med andra personer som har haft liknande symtom eller behandlingar och diskutera coping-strategier.

När ditt tillstånd fortskrider kan din läkare råda dig och din familj att diskutera problem med livets slut och planera förhandsdirektiv.

Förbereder för ditt möte

Om din primärvårdsläkare misstänker ett allvarligt lungproblem, kommer du sannolikt att hänvisas till en lungläkare, en läkare som är specialiserad på lungsjukdomar.

Vad kan du göra

Innan ditt möte kanske du vill skriva en lista som svarar på följande frågor:

 • Vilka är dina symtom och när började de?
 • Får du behandling för andra medicinska tillstånd?
 • Vilka mediciner och kosttillskott har du tagit under de senaste fem åren?
 • Röker du? Om så är fallet, hur mycket och hur länge?
 • Vilka är alla yrken du någonsin haft, även om det bara är några månader?
 • Har någon i din familj en kronisk lungsjukdom av något slag?
 • Har du någonsin fått kemoterapi eller strålbehandling mot cancer?
 • Har du några andra medicinska tillstånd, särskilt artrit?

Du kanske också vill ha en vän eller familjemedlem med dig till mötet. Lungfibros är en allvarlig och komplex sjukdom. En vän eller familjemedlem kan ge känslomässigt stöd och hjälpa till att komma ihåg information som du kanske har glömt eller missat. Det är OK att göra några anteckningar.

Av Mayo Clinic Personal

FAQs

Lungfibros - Diagnos och behandling? ›

Det finns inte någon botande behandling för idiopatisk lungfibros

idiopatisk lungfibros
Fakta om idiopatisk lungfibros

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna (alveolerna). Det innebär att utbytet av syre och koldioxid mellan lungorna och blodomloppet försvåras, vilket i sin tur leder till andfåddhet och så småningom andnöd.
https://www.hjart-lungfonden.se › lungfibros › mer-lasning
(IPF). Behandlingen består därför i allmänhet av rehabiliteringsprogram och bromsmediciner. Eftersom rökning är en riskfaktor bakom lungfibros och dessutom försämrar sjukdomen ska den som röker och drabbas av sjukdomen omedelbart sluta röka.

Hur länge kan man leva med lungfibros hur många är? ›

Den genomsnittliga överlevnaden för en patient med lungfibros är 2–5 år. Tack vare dagens medicinska behandlingsmöjligheter, rehabiliteringsprogram och eventuell lungtransplantation, ser dock framtiden ljusare ut. Idag finns patienter som har levt i 10 år med sjukdomen.

Finns det medicin mot lungfibros? ›

Esbriet® (pirfenidon) är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av patienter med idiopatisk lungfibros (IPF). Esbriet är tabletter som tas tre gånger dagligen tillsammans med mat. Du ska inte ta Esbriet om du är allergisk mot pirfenidon eller något annat innehållsämne i läkemedlet.

Hur börjar lungfibros? ›

Vanligaste symtom vid IPF är andfåddhet som funnits längre än 6 månader och icke-produktiv hosta. Andfåddheten kommer ofta smygande och initialt enbart vid ansträngning vilket gör att patienten inte sällan avvaktar med att söka sjukvård.

Är KOL och lungfibros samma sak? ›

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kännetecknas av inflammation i luftrören som leder till bestående begränsning av luftflödet i lungorna. Under sjukdomsförloppet sker sjukliga förändringar i de små luftvägarna och ofta även i lungblåsorna. Det senare kallas lungemfysem.

Kan man bli frisk från lungfibros? ›

Det finns inte någon botande behandling för idiopatisk lungfibros (IPF). Behandlingen består därför i allmänhet av rehabiliteringsprogram och bromsmediciner. Eftersom rökning är en riskfaktor bakom lungfibros och dessutom försämrar sjukdomen ska den som röker och drabbas av sjukdomen omedelbart sluta röka.

Hur känns det att ha lungfibros? ›

Huvudsymptom är andfåddhet vid ansträngning och torrhosta. Ju mer fibrosen utvecklas, desto besvärligare blir det att andas och vid grav lungfibros kan man ha andnöd även i vila. Personer med ipf kan ibland även få så kallade ”trumpinnefingrar”.

Finns det olika typer av lungfibros? ›

Det finns flera former av lungfibros, som alla innebär att lungvävnaden blir ärrig, vilket försämrar lungornas funktion. Idiopatisk lungfibros (IPF) är den allvarligaste formen.

Kan man flyga om man har lungfibros? ›

Behandlande läkare ska i god tid fylla i ett intyg med ordinerad syrgasdos. Kaptenen på det aktuella planet kan, trots intyg, neka en patient att komma med om han/hon bedömer att patienten är för sjuk för att flyga.

Kan man bota fibros? ›

Det finns ingen behandling som botar cystisk fibros. Behandlingen inriktas på att lindra symtomen, förebygga medicinska komplikationer och kompensera för de funktionsnedsättningar som sjukdomen leder till.

Är lungfibros cancer? ›

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en lungsjukdom som på kort tid förstör lungorna. Sjukdomen drabbar främst män, 40 till 70 år. Riskfaktorer är rökning och gastroenteral reflux då surt maginnehåll hamnar i lungorna. Genetiska kopplingar finns.

Hur låter lungfibros? ›

Lungfibros kan misstänkas om en person uppvisar de typiska symtomen (andfåddhet och torrhosta), om det hörs ett ”knastrande ljud” vid inandning och om andra undersökningar utesluter till exempel hjärtsvikt och lunginflammation.

Hur uppstår fibros? ›

Fibros innebär att det bildas fibrös vävnad i ett organ som ett led av en process orsakad av inflammation eller skada. Fibros är normalt vid läkeprocesser, men kan också uppkomma spontant vid sjukdomar. Normal fibrosbildning sker vid ärr, medan sjuklig fibros kännetecknar tillstånd som cystisk fibros och lungfibros.

Hur vet man om man har problem med lungorna? ›

Om du drabbas av feber, hosta samt ont i ryggen vid lungorna kan det vara lunginflammation. Andra symptom är andfåddhet, väsande andning och uttalad trötthet. Oftast krävs det behandling med antibiotika, du bör därför uppsöka sjukvård för bedömning.

Vilken är den bästa medicinen mot KOL? ›

I behandlingen av KOL används bronkvidgande läkemedel med långverkande effekt. Det finns två typer av dessa läkemedel: långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergika (LAMA).

Kan man se på lungröntgen om man har KOL? ›

Du blir också undersökt med lungröntgen om läkaren misstänker att du har KOL. Det är främst för att utesluta andra lungsjukdomar. Lungröntgen kan visa tecken som tyder på KOL, men diagnosen kan aldrig fastställas enbart med röntgen.

Hur behandlas fibros? ›

En viktig del av behandlingen vid cystisk fibros är att lösa upp och få bort det sega slemmet från lungorna. Du får andas in luftrörsvidgande och slemlösande läkemedel. Det finns även särskilda andningsövningar som man kan göra för att få upp slemmet.

Hur dör man av cystisk fibros? ›

En stor andel av personer med cystisk fibros dör till slut av andningssvikt, det vill säga att kroppen inte längre kan syresätta sig. Andningsträning, tidig behandling av luftvägsinfektioner, specialiserad vård och läkemedel som förbättrar näringsupptaget har dock ökat livslängden betydligt se senaste 30 åren.

Hur lång tid kan man leva med KOL? ›

Även om den som har KOL lever åtta till nio år kortare än andra, har utvecklingen varit positiv, säger Christer Janson, professor i lung-, allergi- och sömnforskning vid Uppsala universitet. Skälen är flera: Sjukvården kan identifiera KOL-patienter bättre.

Hur länge kan man leva med en lunga? ›

- Variationen i överlevnad är dock mycket stor. Tyvärr är återfall vanligt, bara cirka 15 procent överlever längre än fem år. Men patienter med en bortopererad lunga kan leva mycket länge, om än med minskad arbetskapacitet, och dö av annan orsak än cancer.

Hur ser det ut om patienten har en restriktiv lungsjukdom? ›

Symptom på andningssvikt hos personer med restriktiv lungsjukdom: Dyspné (andfåddhet vid aktiviteter) Ortopné (andfåddhet när du ligger ned) Perifert ödem (svullna ben eller vrister)

Hur upptäcker man cystisk fibros? ›

Du som har cystisk fibros och blir sämre

Du har svåra andningsbesvär. Du har bröstsmärtor. Du hostar upp blod, mer än ett par matskedar. Du har svåra magsmärtor.

Hur många i Sverige har lungfibros? ›

Lungfibros är en ovanlig diagnos som drabbar uppskattningsvis 500 personer om året i Sverige, men det är oklart hur stort mörkertalet är. Majoriteten som insjuknar är mellan 55 och 75 år. Sjukdomen drabbar något fler män än kvinnor.

Kan lungor läka? ›

Lungan repareras i första hand av bindvävsproducerande celler. Bindväven består av ett nätverk av molekyler och fiberliknande strukturer som ger struktur och stabilitet i vår kropp. Cellerna som tillverkar bindväven aktiveras vid en skada på olika sätt.

Kan man bota lungemfysem? ›

Behandling vid lungemfysem

Behandlingen liknar den som ges vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Vissa läkemedel kan göra att symtomen lindras, men det finns inget som kan bota sjukdomen. Om sjukdomen gått långt kan du behöva behandling med syrgas. Det går att få syrgasbehandling i hemmet.

Hur ser lungfibros ut? ›

Lungfibros är ett gemensamt namn på en grupp ovanliga lungsjukdomar där befintlig vävnad i lungorna omvandlas till stel ärrvävnad, så kallad fibros. Symtomen kommer ofta smygande. De vanligaste är torrhosta och andfåddhet vid ansträngning.

Vad är dålig lungkapacitet? ›

FVC. FVC är en förkortning för "forcerad vitalkapacitet". Det är den största volym som man klarar att andas ut när lungorna är helt fyllda med luft. Låg FVC tyder antingen på liten lungkapacitet eller på att lungorna har dålig förmåga att tömma sig.

Hur mycket kostar en lungtransplantation? ›

Många kan räddas

– Bristen på lungor är ett stort problem för framför allt personer som lider av svår KOL eller cystisk fibros. Nu går vi över från studier till rutin vilket kommer att öka antalet transplantationer, säger thoraxkirurg Per Wierup. Investeringskostnaden för den nya maskinen var 800 000 kronor.

Hur blir man av med slem i lungorna? ›

Oftast försvinner slem från luftrören med hjälp av flimmerhårens rörelse på insidan av luftrören. Motion som gör en andfådd ökar funktionen i flimmerhåren och gör att slemmet rör sig uppåt i luftvägarna, så att man kan hosta upp det. Även olika metoder för att få slemmet att lossna är nyttiga.

Varför hostar man upp gult slem? ›

En luftrörskatarr börjar ofta som en förkylning. Du kan hosta redan från början eller så börjar hostan efter några dagar. Hostan kan vara torr och retande eller slemmig. Slemmet kan vara vitt, gult eller brunt.

Kan inte hosta upp slemmet? ›

Drick ordentligt. Vätska gör att slemmet blir mindre segt och lättare att hosta upp. Varm dryck verkar ofta lenande i svalget. Har du rethosta på natten kan det hjälpa att dricka lite vatten när hostan kommer.

Finns det någon som överlevt lungcancer? ›

Lungcancer är den cancerform som flest patienter dör av. Och för kvinnor har den beräknade relativa tioårsöverlevnaden i denna sjukdom ökat från 11 till 17 procent de senaste tio åren. För män är överlevnaden sämre, knappt 11 procent, men den är ändå bättre än för tio år sedan.

Vad är en fibros? ›

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom. Symtomen beror på att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar normalt. Körtlarna utsöndrar ett alltför segt (visköst) slem som framför allt påverkar lungorna och mag-tarmkanalen.

Hur påverkar KOL psykiskt? ›

Bland personer med KOL är det vanligt med depressiva besvär. Detta beror inte bara på den svåra sociala situation som sjukdomen innebär, med begränsade möjligheter att nå sin omgivning och andra problem i vardagen. Vid svårare KOL kan den låga syrgashalten i blodet också bidra till kognitiva och psykiska besvär.

Hur är det att dö i KOL? ›

Symtom: Att ha svår KOL kan liknas vid att andas genom ett sugrör. Vanliga symptom är täta och långdragna luftvägsinfektioner, hosta och upphostning av slem, andnöd vid fysisk ansträngning, svår trötthet och ofrivillig viktnedgång.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 09/21/2023

Views: 5591

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.