Färger för trä och metall för exteriör - Priser, Åsikter - butik Viverto.pl (2023)

Färger för trä och färger för metall - hur skyddar man trä och metall på rätt sätt?

Både trä och metall är material som bara behagar ögat när de bevaras på rätt sätt. Du måste ta hand om dem regelbundet, annars försvinner deras skönhet snabbt, och allt på grund av väderförhållandenas negativa inverkan. Trä- och metalldekorationer som ligger utanför är praktiskt taget ständigt utsatta för regn, temperaturförändringar och andra ogynnsamma förhållanden. Så det är värt att skydda dem väl med hjälp av rätt färg!

Färg för metall - vad ska man välja?

Bland de bästarostfärg för metallDu kan hitta olika produkter med lika olika egenskaper. De bättre kvalitet gör arbetet lättare, så var uppmärksam på vad du köper. På marknaden finns bland annat metallfärger direkt på rost, rostskyddande metallfärger och metallfärger utan grundfärg.

Metallfärghar utmärkt vidhäftning direkt mot rost. Detta beror på den speciellt förändrade sammansättningen av basen för denna typ av färg. Före målning är det nödvändigt att ta bort stora rostfläckar och noggrant rengöra och torka metallen - bara detta kommer att säkerställa korrekt vidhäftning av färgen till det målade föremålet.

Rostskyddsfärg för metallinnehåller speciella tillsatser som adekvat skyddar målade föremål mot rost. Denna typ av rostskyddsfärger ser estetiskt tilltalande ut i flera år, och efter en tid kan nya korrosionscentra dyka upp.

Metallfärg utan primerär en typ av färg som appliceras direkt på rosten utan någon primer. Bland dem finns även sådana som kräver avfettning och ytrengöring i förväg. De kännetecknas av ganska hög vidhäftning och relativt god hållbarhet, men de är vanligtvis mindre hållbara än traditionella färger för metall.

Färg för metall utanför - hur skiljer den sig från en typisk färg?

Metallfärgeravsedda för utomhusbruk ska kännetecknas av särskilt starka skyddsegenskaper. Utvändig färg för metall ska vara vattentät, resistent mot nötning och kemiska och mekaniska skador (främst små spån) till följd av stötar.

Teoretiskt, med hjälp avjärnfärgeravsedda för utsidan skulle vi också kunna måla elementen inuti byggnaden, men i de flesta fall förbjuder markeringarna på burkarna det. Detta beror på de giftiga ångorna som frigörs under målningen.

Färg för trä och metall - för dig som värdesätter komfort

De är en bekväm lösningVäggfärgersom är lämpliga för både trä och metall. Utöver dessa två typer av ytor kan de även målas med många andra av liknande typ. Sådana universella produkter påverkar arbetskomforten - du behöver inte köpa separataträfärgeroch metall, och en heltäckande produkt räcker. Tillverkare erbjuder många olika färger som inte bara kommer att återuppliva de målade föremålen, utan bokstavligen ge dem ett andra liv!

Av denna typoljefärger för metall och träDe används för både skyddande och dekorativa målning av trä, träliknande material, gjutjärn, stål och även gips! De är lämpliga för interiör och exteriör. Du kan framgångsrikt måla dörrar, fönster, möbler, paneler, staket etc.

Träfärger - vilka är bäst?

För vadträfärgValet beror på flera faktorer: vilken typ av yta som ska målas, vilken färgappliceringsteknik vi föredrar, önskad hållbarhet för den erhållna beläggningen, torktid eller önskad förtunning.Träfärgerär indelade i tre typer. Det är värt att veta hur de skiljer sig, eftersom de skiljer sig avsevärt i funktionalitet.

  • Träfärg krita

På grund av att vatten används för att späda kritfärgen rekommenderas den till allergiker och små barn. Varken under målning eller efteråt avger den en karakteristisk, intensiv lukt och är helt säker för hälsa och ekologisk. Dess ytterligare fördel är den snabba torktiden - upp till 30 minuter. Nackdelarna inkluderar den låga hållbarheten hos den färdiga beläggningen.

Träfärgkrita är därför lämplig för att måla ytor inne i huset, sällan använd och inte utsatt för nötning, t ex konstnärliga utsmyckningar eller dekorativa element. Ytan målad med sådan färg är matt, valfri - med synliga ritningar av träkorn.

  • Akryl träfärg

Akrylfärgdet är också ett relativt ekologiskt och säkert alternativ för hälsan, men det finns fall av allergi mot akryl. Vi använder vatten som lösningsmedel, vilket - som i fallet med kalkfärger - leder till avsaknaden av en karakteristisk, kemisk lukt. Den torkar lite längre, men ändå ganska snabbt - upp till 6 timmar.

Styrkan hos den färdiga akrylmålade beläggningenTräfärgär högre än vad som erhålls med kritfärg, men det rekommenderas inte för att täcka användbara ytor. Perfekt för dekorativa element. Ger en matt, halvmatt eller satin visuell effekt med valfria kornritningar.

  • Träfärg alkyd

Denna typ av färg kallas vanligtvis "alkydfärg". Ett speciellt lösningsmedel för ftalsyraprodukter krävs för att späda ut det. Färgskiktet avger en specifik, intensiv lukt under appliceringen, som kan pågå i flera veckor. Av denna anledning,Träfärgav denna typ utgör en risk för hälsa och miljö.

Dess obestridliga fördel är beläggningens mycket höga hållbarhet och den är perfekt för alla ytor som används dagligen och som utsätts för nötning. Efter appliceringen kommer vi att få en enhetlig, glänsande visuell effekt utan synliga ringar. Nackdelen med alkydträfärgerdet är lång torktid - upp till 12 timmar.

Träfärger - hur väljer man rätt?

Träfärgerär en mycket bred kategori av produkter som skiljer sig inte bara i pris utan också i specifika egenskaper. Gå bara in i den första byggvaruaffären och i gränden med färger kommer du bokstavligen att bli överväldigad av antalet hyllor med burkar, och på dem inskriptionen"färg för trä och metall".Det verkar vara ett valträfärgerär begränsad till att bara välja rätt färg, men det är inte så lätt. Vilken produkt ska man välja?

Träfärg: vit eller färgad?

Träfärgeröverraskning - de är inte, som de brukade vara, bara nyanser av grönt, rött och brunt. För närvarande kan du köpa olika färger i olika färger från vitt, genom beige, brunt, rött, till blått, gult eller grönt. Träfärger skyddar dem genom att skapa en färgglad, ogenomskinlig beläggning på ytan. Deras karakteristiska egenskap är det faktum att de något betonar kornmönstret (i motsats till färglösa impregneringsmedel). Beroende på typ av färg späds de med vatten eller lösningsmedel. Dessa vattenlösliga färger innehåller inga skadliga ämnen, men beläggningen de skapar är definitivt mindre motståndskraftig jämfört med den som skapas tack vare lösningsmedelsfärger. Färger kan vara både matta, blanka och halvmatta. Av de tre är blanka färger de mest motståndskraftiga mot mekaniska skador.

Vit färg för trä - hur man använder den?

Vitmålade möbler passar perfekt in i åtminstone några få inredningsstilar: rustik, vintage, shabby chic, marin, provensalsk och även mycket populär i polsk skandinavisk interiör. Handblekta möbler är inte bara en fantastisk dekoration av rummet, utan också en anledning att vara stolt.Träfärg - viteller färgglada hjälper dig att fräscha upp utseendet på ditt älskade sminkbord, dyrbara skänk från din gammelmormor eller ett unikt köksbord. För att utföra blekningsprocessen behöver du:vit färg för träoch - valfritt, beroende på stilen i rummet där möbeln ska placeras - måla i en annan färg som du väljer och ett vaxljus.

Vit färg på möbler - målningsteknik spelar roll!

Det finns olika sättvit färg på möbler. Den första, som passar den skandinaviska och marina stilen, innebär helt enkelt att måla ett bord, skåp eller stolvit träfärg. Den andra är lite mer komplex och involverar utförandet av den sk gnidning, d.v.s. nötning av det översta lagretträfärger. färgersom du släpper på detta sätt kommer att skapa en underbar effekt. För att få det är det nödvändigt att applicera två lager färg. Först i en färg som du väljer, till exempel mint, lila eller blå, och sedan - det övre vita lagret. Nästa steg är att torka av den vita färgen och avslöja färgen gömd under den. Möbler behandlade på detta sätt får ett moderiktigt "åldrat" utseende. De ser bra ut i provensalska, shabby chic och vintage-arrangemang. Du kan förstärka effekten med accessoarer och dekorativa element i samma färg som tittar fram under det vita. På så sätt skapar du ett sammanhängande, konsekvent inredningsarrangemang. Ett intressant och mycket användbart knep är användningen av ett vaxljus. Efter att ha applicerat det första färgskiktet, gnugga de ställen du tänker gnida med vax. Tack vare denna enkla procedur, vitoljefärg för trädet kommer inte att fästa bra på den målade ytan och blir lättare att ta bort.

Innan du applicerar träfärg - rengöring!

Det är mycket viktigt att noggrant förbereda ytan som ska målas. Inte bara det slutliga resultatet kommer att bero på arbetena i detta skede - korrekt förberedda arbeten kommer också att innebära att vi kommer att använda mindre material, och därmed blir kostnaden för trärenovering lägre. Man bör komma ihåg att skadat och smutsigt trä inte bör målas - ytan måste rengöras väl från jord, olja, fett, mögel, svamp och andra föroreningar. Vid blåfläckar och missfärgning orsakad av fukt kan du bli av med dem med speciella preparat avsedda för detta ändamål. Endast ordentligt rengjorda och torkade ytor kan målas.

Vad ska man titta efter när man köper färg för trä och metall?

Färger för trä och metallde ska vara av hög kvalitet - speciellt universella varianter som är avsedda att täcka många olika typer av ytor. Det är därför viktigt att de har olika egenskaper som gör dem mer hållbara och de ytor som målas med dem är lättare att använda.

Det är också värt att uppmärksamma beläggningens flexibilitet, motståndskraft mot att tvätta bort fläckar och smuts, färgbeständighet, grad av opacitet, motståndskraft mot desinfektionsmedel, brandbeständighet och effektivitet.

Färger för trä och metall - tillverkarnas erbjudande

Olika tillverkare erbjuderfärger för trä och metall, avsedd för utsidan, för utsidan, i olika varianter, med olika egenskaper och i många färgversioner. Webbutiken Viverto.pl innehåller endast produkter av högsta kvalitet som garanterar hållbarhet i åratal.

metallfärg prisochträfärg prisberor främst på tillverkaren och burkens kapacitet, medan färgerna av bästa kvalitet inte kostar så mycket som man kan tro! Universalfärger - för trä och metall som finns i vår webbutik är en garanti för ett lyckat köp. Viktigt är att vi har ett stort urval av färger, så att alla hittar något för sig själva.

Letar du efter en färg av bra kvalitet för trä och metall? Kolla erbjudandet i Viverto webbutik.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 09/29/2023

Views: 5621

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.