Arytmi och lågt blodtryck: vad man ska göra, första hjälpen och behandling (2023)

Hem "Sjukdomar »Kardiologi

· Du behöver läsa: 6 min

Med arytmier som uppstår med en minskning av blodtrycket är det extremt viktigt att hjälpa patienten kompetent innan en ambulans kommer. Diagnos av detta tillstånd är extremt viktigt, eftersom det hotar livet.

För närvarande är arytmier ganska vanliga. Det finns ofta fall av deras kombination med hypotoni (sänkning av blodtrycket), vilket förvärrar patienters tillstånd, kräver ett omfattande tillvägagångssätt för diagnos och behandling. Det är viktigt att förstå att det finns ett stort antal olika typer och former av arytmier som har helt olika orsaker. Eventuell felfunktion i hjärtat är ett formidabelt symptom, de kan hänföras till de så kallade "röda tecknen", särskilt när det kommer till den akuta arytmin som åtföljs av en minskning av blodtrycket. Därför är svaret på frågan: "Jag har arytmi och lågt blodtryck, vad ska jag göra?" - kommer att vara en snabb begäran om hjälp till en specialist: en husläkare, en terapeut, en kardiolog.

Självadministration av medel som påverkar hjärtrytmen kan leda till ännu allvarligare kränkningar, förvärring av hjärtsvikt och till och med dödsfall.

Orsaker till att sänka artärtrycket vid arytmier

Arytmi är ett tillstånd där det normala hjärtfunktionsläget störs. I det här fallet kan hjärtfrekvensen ändras, beroende på detta tilldelas takyarytmier (med en ökning av antalet hjärtslag) och bradyarytmier (med en minskning av hjärtfrekvensen). I andra fall lider själva processen med hjärtkontraktion: den fortsätter felaktigt, vilket leder till en kränkning av blodcirkulationen genom hjärtats kammare, en minskning av hjärtminutvolymen och en minutvolym av blodcirkulationen. Det finns också fall av snedvridning av kontraktet för reduktion i kombination med en förändring i hjärtfrekvensen.

Artärtrycket är direkt proportionellt mot hjärtfrekvensen, tonen i kärlväggarna, blodcirkulationens minutvolym (produkten av hjärtminutvolymen per en minskning av hjärtfrekvensen). Således beror blodtrycket direkt på den etiologiska faktorn för själva arytmin.

Orsakerna till arytmier med hypotoni:

 • frekvent stress;
 • dåliga vanor (rökning, alkohol, ta droger);
 • överansträngning och överdriven fysisk aktivitet;
 • sömnstörningar;
 • avitaminos;
 • graviditet;
 • ta mediciner som påverkar hjärtrytmen;
 • inflammatoriska processer i det kardiovaskulära systemet;
 • obalans av de viktigaste elektrolyterna i blodplasman;
 • sjukdomar i sköldkörteln (tyreotoxikos, hypotyreos);
 • kränkning av binjurebarken;
 • osteokondrosförändringar i halsryggen;
 • hypoglykemiska tillstånd och andra.

Här är de vanligaste orsakerna till arytmier och hypotoni. Det finns paroxysmala arytmier, som tar mycket kort tid, uppstår i form av anfall.

Normal puls och blodtryck

Den normala hjärtfrekvensen är mellan 60 och 80 slag per minut. Allt det där är mer, kallad takykardi, och om hjärtfrekvensen är under 60 slag per minut - bradykardi. Det bör noteras att pulsens avmattning kan observeras hos idrottare, och detta är en variant av normen.

Läs också:Ökat tryck på jobbet: vad man ska göra, symtom

Normala värden för artärtrycket för systoliskt är 100-130 mm Hg, för diastoliskt - 65-85 mm Hg. Hypotoni kallas blodtryck under 100/60 mm Hg. Det kan dock finnas individuella egenskaper, till exempel hos normala människor kan normalt blodtryck vara i intervallet 100-105 / 60 mm Hg. och för dem blir det en variant av normen.

Symptomatologi

Patienter med hypotoni i arytmier uppvisar olika besvär. De är bekymrade över slöhet, snabb trötthet, yrsel, tinnitus, mörkare i ögonen, intensiv huvudvärk. Vissa människor har svimningstillstånd och medvetslöshet, speciellt när kroppsställningen ändras, plötsligt reser sig, och så vidare.

Hypotonics reagerar mycket känsligt på förändringar i väderförhållanden, känner svettningar på handflatans ytor och lederna kan också göra ont.

Från hjärtat känner patienter avbrott i sitt arbete, hjärtklappning. Det kan förekomma smärta i hjärtat av en pressande, tryckande, drande karaktär. Efter varaktighet kan de vara närvarande i flera dagar. Specifikt för detta smärtsyndrom är att det inte finns någon effekt av att ta nitroglycerin. Tvärtom, dess användning kan förvärra smärtan i hjärtat.

Smärta vid hypotoni med arytmi ökar inte vid fysisk ansträngning, och hos vissa förbättras tillståndet efter ökad aktivitet.

Arytmi med lågt blodtryck kan orsaka andnöd, hjärtsvikt. Det visar sig ofta i form av ödem (den nedre tredjedelen av smalbenen). Arytmi och hypotoni på grund av hjärtinfarkt kommer att orsaka allvarlig cirkulationssvikt, vilket leder till lungödem och en möjlig dödlig utgång.

Vad ska man göra

Patienten kan hjälpa sig själv redan innan ambulansen kommer. Vilken typ av hjälp som ska ges beror på vad patienten känner.

Med paroxysmal takyarytmi observerar patienten en skarp attack med en ökning av hjärtfrekvensen.

Det är viktigt att veta och hur man kan minska hjärtfrekvensen. I det här fallet bör du börja med att utföra specifika tester:

 • Aschners test (trycka på ögonglober);
 • Valsalva-test (annars kallat en prövning med ansträngning, patienten gör denna procedur flera gånger);
 • trycka på den övre delen av buken (för att stimulera solar plexus, vilket aktiverar det parasympatiska nervsystemet).

Läs också:Hjärtglykosid för behandling av kronisk hjärtsvikt: typer, försiktighetsåtgärder

Vi medger mottagande av sådana medel, som Corvalol, Valocordinum. Dessa mediciner minskar hjärtfrekvensen. Om attacken åtföljs av en känsla av rädsla, är det bättre att föredra Barbovalu.

Om patienten är fixerad på sina klagomål, har några kränkningar av den psykoemotionella sfären, applicera rationellt sådana lugnande medel som tinktur av valeriana.

Liknande och andra former av arytmier utvecklas ofta hos personer som missbrukar loopdiuretika: Furosemid, Torasemid, Lasix. De minskar gradvis koncentrationen av kalium i blodet, vilket kan orsaka arytmi. Därför bör patienten ta ett piller Panangin eller Asparkam före ankomsten av akutsjukvård, vilket på något sätt kan kompensera för koncentrationen av minskat kalium.

Vid en uppenbar minskning av hjärtfrekvensen och hypotoni kan ett piller med koffein eller citramon tas. Dessutom finner Zelenin tinktur bred tillämpning i sådana fall.

Allmänna principer för terapi för arytmier med hypotoni

Allmänna principer inkluderar normalisering av arbets- och viloregimen, korrigering av sömnstörningar, avvisande av dåliga vanor. Det är nödvändigt att tillbringa mer tid utomhus, ha tillräcklig fysisk aktivitet, men ändå inte överanstränga, undvika exponering för skadliga faktorer på din kropp, ta komplexa vitaminpreparat under höst-vårperioden. Att följa dessa regler hjälper snabbt att återställa hjärtfrekvensen vid de första tecknen på dess överträdelse.

Aktiv trofisk terapi utförs också för att förbättra tillförseln av hjärtmuskel och andra organ med näringsämnen och syre. Korrigering av metabola störningar är ett annat viktigt steg i behandlingen av arytmier och hypotoni. För att göra detta använder de sådana mediciner:

 • Mildronat (Metamax);
 • Tivortin;
 • Tiotriazolin;
 • Panangin (Aspartkam);
 • Piracetam (tiocetam);
 • Preduktal.

De återstående grupperna av läkemedel som verkar på hjärtrytmen ordineras enbart på indikationer, efter en omfattande undersökning av en specialistläkare, administreras under strikt kontroll, vanligtvis på sjukhus. Behandling med dessa medel innebär en dynamisk observation av patientens tillstånd.

Slutsats

Arytmier som uppstår vid sänkning av blodtrycket är ganska hotfulla tecken. När de första symtomen uppträder bör du omedelbart söka hjälp från en specialist, och i händelse av ett akut tillstånd - ring en ambulans. Du bör inte försöka behandla sjukdomen själv, eftersom detta kan leda till oåterkalleliga konsekvenser och död. Ett snabbt samtal till en läkare, undersökning och behandling är nyckeln till att vinna över alla arytmier.

En källa

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 06/24/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.